Mục: Visa Cambodia

Xin VisaCambodia

– Hộ chiếu gốc: Còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh – 02 Ảnh 4×6 Chụp nền phông trắng 6 tháng gần nhất – Số điện thoại liên lạc – Visa Việt nam còn hạn 7 ngày – Thời gian Làm Visa Cambodia: 4 ngày làm việc ko tính ngày nhận –