Mục: Visa Dubai

Hồ sơ xin visa Dubai

Khách hàng mang quốc tịch Việt Nam: 1/ Hộ chiếu bản chính hoặc scan mặt chính của hộ chiếu và các trang visa của các nước khác nếu có (Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng ) 2/ 01 hình 4*6 nền trắng chụp gần nhất không quá 6 tháng. 3/ Vé máy bay đến