Mục: Visa Hàn Quốc

Xin visa Hàn Quốc

Hồ sơ xin visa Hàn Quốc Hồ sơ xin visa Hàn Quốc để công tác + 01 hình 4 x 6 (nền trắng, không quá 6 tháng) + Hộ chiếu bản gốc (còn hạn 6 tháng, có chữ ký) – Phía Hàn Quốc: + Thư mời bản chính bao gồm lý do mời và nội