Mục: Visa Indonesia

Hồ sơ visa du lịch Indonesia

HỒ SƠ XIN VISA INDONESIA ĐI DU LỊCH BAO GỒM: Hộ chiếu (passport) phổ thông phải còn hạn tối thiểu 6 tháng. Hai (2) ảnh màu 4x6cm chụp rõ nét trong 6 tháng gần nhất. (không nhận ảnh scan hoặc nhỏ hơn 4x6cm) Mẫu đơn xin visa (liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu