Mục: Visa Mông Cổ

Thủ tục visa Mông Cổ

– Hồ sơ xin visa bao gồm: + Hộ chiếu bản gốc + Hai hình 3 x 4 ( font trắng không quá 6 tháng) + Thư mời của người mời tại Mông Cổ (trong thư mời phải có đầy đủ thông tin của người mời như địa chỉ , điện thoại , số fax…