Mục: Visa Oman

Xin visa công tác Oman

THỦ TỤC HỒ SƠ XIN VISA ĐI CÔNG TÁC OMAN BAO GỒM: . Đơn xin cấp visa oman đã phải đánh máy. . Hai (02) ảnh màu mới nhất của người đặt đơn (khổ 3,5 x 4,5 cm, nền sáng, 01 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh nộp kèm theo) . Hộ chiếu có chữ