Mục: Visa Pakistan

Thủ tục xin visa Pakistan

HỒ SƠ LÀM VISA PAKISTAN ĐI CÔNG TÁC BAO GỒM: Yêu cầu từ phía Pakistan – Thư mời bằng tiếng Anh: Nội dung lịch trình rõ ràng, có các thông tin liên hệ của công ty mời và người mời, ký và đóng dấu. (Có thể là bản gốc hoặc Fax hoặc scan màu rồi