Mục: Visa Philipines

Hồ sơ xin visa Philippines

Hồ sơ xin visa Philippines cho người quốc tịch Việt Nam: (Loại visa Philippines Công tác 3 tháng) – Thư mời công tác (bản photo, hoặc scan in màu) – Passport (bản gốc + bản photo không cần công chứng) – 2 ảnh (3×4, chụp không quá 6 tháng) – Quyết định cử đi công