Mục: Visa Trung Quốc

Hồ sơ thủ thục visa Trung Quốc

Hồ sơ xin visa Trung Quốc + Hộ chiếu phổ thông gốc (phải còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày khách định nhập cảnh và phải còn 4 trang trắng liền nhau để dán VISA). + 02 ảnh màu 4x6cm (phông nền trắng, chụp rõ nét trong 6 tháng gần đây) + Chứng