Mục: Visa Uzbekistan

Xin visa Uzbekistan

Để xin cấp visa Uzbekistan, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch phải nộp các giấy tờ sau lên cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự của nước Cộng hòa Uzbekistan ở nước ngoài: – Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân (đối với người không quốc tịch) mà ngày hết hạn phải vượt