Mục: Visa Anh

Hồ sơ visa Anh

Hồ sơ xin cấp visa Anh Hồ sơ xin visa Anh để công tác + 01 hình 4×6 (nền trắng, không quá 6 tháng) + Hộ chiếu bản gốc, còn hạn 6 tháng, có chữ ký + Sổ hộ khẩu (bản sao, công chứng tất cả các trang) + Sao kê tài chính của công