Mục: Visa Ba Lan

Xin visa Balan

Hồ sơ xin visa Ba Lan để công tác + 02 hình 4 x 6 (nền trắng không quá 6 tháng) + Hộ chiếu bản gốc, còn hạn 6 tháng, có chữ ký + Photo tất cả những trang hộ chiếu trừ trang trắng + Giấy mời đích danh từ công ty của Ba Lan,