Mục: Visa Bỉ

Xin visa Bỉ

HỒ SƠ NGƯỜI THÂN/ BẠN BÈ CẦN CHUẨN BỊ Thư mời với nội dung nêu rõ một số thông tin sau: thông tin về người mời và người được, thông tin về thờigian và mục đích chuyến đi đồng thời cũng nêu rõ thông tin về chi phí chuyến đi ai sẽ là người chi