Mục: Visa Bungary

Xin visa công tác Bungary

1. Phía người mời: – Thư mời từ phía đối tác bên Bungari. ( bản gốc) – Nếu người mời lo chỗ ở và phí đi lại : cần có booking khách sạn và booking vé máy bay 2 chiều. 2. Phía người được mời ở (Việt Nam) – Bản khai thị thực – 1