Mục: Visa Cộng Hòa Séc

Xin visa Cộng Hòa Séc

Hồ sơ xin visa Cộng hòa Séc + Đơn xin visa Cộng hòa Séc + Hộ chiếu (sau khi trở về Việt nam, hộ chiếu phải còn thời hạn ít nhất là 3 tháng và còn ít nhất 2 trang trống) + Bản copy các visa Schengen hoặc Anh, Mỹ, Canada, Úc mà quý khách