Mục: Visa Đức

Thủ tục xin Visa công tác Đức

1. 03 ảnh 4*6 (mới nhất, nền trắng, đầu để trần, mặt nhìn thẳng. 2. Hộ chiếu còn hạn 6 tháng 3. Quyết định cử đi công tác, dịch công chứng tiếng Anh (áp dụng cho hộ chiếu phổ thông) – Đối với hộ chiếu công vụ phải có công hàm của ĐSQ cùng quyết