Mục: Visa Hà Lan

Xin visa Hà Lan

THỦ TỤC HỒ SƠ XIN VISA THĂM THÂN Ở HÀ LAN GỒM: Đơn xin visa điền đầy đủ với 02 tấm hình cỡ hộ chiếu (hình chụp không quá 06 tháng) Hộ chiếu còn giá trị của đương đơn Bản sao hộ chiếu của đương đơn Bản sao hộ chiếu của người bảo lãnh (thân