Mục: Visa Ireland

Thủ tục xin visa Ireland thăm người thân

Các bước xin visa như sau: 1. Điền đơn xin cấp visa 2. Nộp hình 4×6 (2 tấm) 3. Chứng minh việc làm và tài chính 4. Hộ chiếu còn hạn ít nhất trên 06 tháng 5. Thư mời của người thân gia đình 6. Lệ phí xin visa (đóng tiền tại ngân hàng) 7.