Mục: Visa Pháp

Hồ sơ xin visa đi Pháp

3,5×4,5 (nền trắng không quá 6 tháng) – Thư mời của công ty tại Pháp – Sổ hộ khẩu (bản sao, công chứng tất cả các trang) – Hộ chiếu bản gốc, còn hạn 6 tháng, có chữ ký – Chủ doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất