Mục: Visa Ý

Xin visa du học Ý

HỒ SƠ XIN VISA DU HỌC Ý 1. 2 ảnh 4 x 6; 2. Đơn xin cấp visa; 3. Bằng chứng về nơi ở trong thời gian học tại Italia; 4. Bằng chứng tài chính trong thời gian học tại Italia không được thấp hơn 350.57 Euro/tháng. Bằng chứng tài chính được chứng minh như