Mục: Visa Brazil

Xin visa Brazil

Thủ tục xin visa công tác Brazil: 1. Ảnh 3 x 4 phông nền trắng 04 tấm; 2. Thư mời từ Brazil 3. Quyết định cử đi công tác; 4. Giấy phép đăng ký kinh doanh; 5. Hợp đồng lao động đối với những người không có tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh;