Mục: Visa Canada

Hô sơ xin visa Canada

ĐIỀU KIỆN: Hồ sơ phải được dịch thuật và đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương 1) Hộ chiếu bản chính còn hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi hành + hộ chiếu cũ nếu có (hộ chiếu phải được ký tên và ghi họ tên đầy đủ). 2) 04 hình