Mục: Visa Colombia

Thủ tục xin visa Colombia

1. Hướng dẫn chung – Colombia miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (thời gian tạm trú 90 ngày) – Cấp thị thực tạm trú hoặc đăng ký cư trú miễn phí cho thành viên Cơ quan đại diên ngoại giao và lãnh sự và thành viên gia đình trong suốt