Mục: Visa Honduras

Visa đi Honduras

– Passport gốc có giá trị 10 năm đã kí tên tại trang 3, còn hạn trên 6 tháng, còn ít nhất 3 trang trống để dán visa, bao gồm tất cả passport củ nếu đã đổi passport mới – Ảnh phong nền trắng, chụp mới chính diện, khổ hình theo yêu cầu của từng