Mục: Visa Mỹ

Hồ sơ visa đi Mỹ công tác

Hồ sơ xin visa Mỹ để công tác + 01 hình 5×5 (nền trắng không quá 6 tháng) + Hộ chiếu bản gốc, còn hạn 6 tháng, có chữ ký + Bảng câu hỏi + Thư mời của công ty tại Mỹ (bản chính) + Quyết định cử đi công tác tại Việt Nam (bản