Mục: Visa Panama

Xin visa Panama

Cần chuẩn bị hồ sơ như sau: Passport gốc đã kí tên tại trang 3 (tùy từng quốc gia có thể không cần phải ký tên) Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng Hộ chiếu còn ít nhất 3 trang trống để dán visa, thị thực bao gồm tất cả passport cũ nếu đã đổi