Mục: Visa Peru

Visa Peru

Visa đi du lịch : Hộ chiếu 2 ảnh 4*6 Form khai xin visa peru ( download tại đây ) Sao kê số dư tài khoản. Thư mời bên Peru ( nếu có ) Visa đi công tác: Hai đơn (theo mẫu đính kèm), sau khi đã điền đầy đủ thông tin theo qui định,