Mục: Visa Ai Cập

Visa Ai Cập

1. Đối với hộ chiếu phổ thông: – 1 Form khai xin visa Ai Cập – 2 ảnh 4×6. – Thư mời của đối tác (nếu đi làm việc). – Công văn gửi ĐSQ gồm: tên khách hàng, ngày tháng năm sinh, giới tính….chương trình du lịch 2. Đối với hộ chiếu công vu, ngoại