Mục: Visa Algeria

Xin visa Algeria

Hồ sơ xin visa Algeria a. Điều kiện cấp thị thực Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng. b. Hồ sơ – Bản khai xin cấp thị thực (3 bản) (download) – 3 ảnh chân dung (ảnh màu, giống nhau, chụp gần nhất). – Đối với các doanh nghiệp (xin thị thực công