Mục: Visa Bangladesh

Visa Bangladesh

HỒ SƠ LÀM VISA ĐI BANGLADESH GỒM: Thư mời từ phía Bangladesh Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng 3 tấm hình 4×6 Thư đề cử đi công tác (nếu khách đi theo diện công tác ) Report lettter (điền thông tin, những nước đã đi trong 6 tháng gần nhất, ký tên đóng dấu