Mục: Visa Ghana

Thủ tục xin cấp visa công tác tại Ghana

Thủ tục xin cấp visa công tác tại Ghana – Điền hoàn tất mẫu đơn xin thị thực – Hộ chiếu (còn thời hạn hiệu lực trên 6 tháng) – Hồ sơ xin cấp Thị thực cho mục đích công tác tại Ghana bao gồm – 2 ảnh cỡ hộ chiếu – Thư mời từ