Mục: Visa Mozambique

Xin visa Mozambique

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH MÔ-DĂM-BÍCH 1. Giấy xin phép đồng ý cho đi du lịch (nếu đang đi làm) 2. Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư tài khoản khoảng 3000 USD trở lên 3. 02 ảnh 4×6 cm phong nền trắng, mới nhất 4.Hộ chiếu gốc (còn hiệu lực