Mục: Visa Nigeria

Visa Nigeria

Thủ tục xin cấp visa làm việc ngắn hạn tại Nigeria Hồ sơ xin cấp thị thực cho mục đích làm việc ngắn hạn tại Nigeria bao gồm Hộ chiếu (còn thời hạn hiệu lực trên 6 tháng) Điền hoàn tất mẫu đơn xin cấp thị thực 2 ảnh cỡ hộ chiếu Bản sao Giấy