Xin visa Uzbekistan

54Uzbekistan-visa
Để xin cấp visa Uzbekistan, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch phải nộp các giấy tờ sau lên cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự của nước Cộng hòa Uzbekistan ở nước ngoài:
– Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân (đối với người không quốc tịch) mà ngày hết hạn phải vượt quá thời gian hiệu lực của Visa ít nhất 3 tháng.
– 2 bản Đơn xin cấp Visa hoàn chỉnh.
– 2 Ảnh màu cỡ ảnh hộ chiếu.

Đối với Visa quá cảnh. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch, ngoài các giấy tờ nêu trên, thì phải có visa của nước đến cuối cùng và giấy tờ đi lại có xác nhận ngày khởi hành từ Uzbekistan. Trong trường hợp này, thời gian cấp Visa là 3 ngày làm việc.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *